Yahoo Dictionary Web Search

  • You are searching in: English to Chinese Dictionary
 1. Jew
  IPA[dʒuː]
 2. proper noun

  • 1. (ethnically Jewish person) 猶太人; 猶太教徒

  • 2. (dated) (miser) 吝嗇鬼

  • 猶太人,守財奴,猶太教信徒猶太人的,屬於猶太人的
  • n. noun

   非猶太人; 非猶太教徒
  • n. noun

   單簧口琴
  • 極富的
 1. 5 results