Yahoo Dictionary Web Search

  • You are searching in: English to Chinese Dictionary
 1. Virginia
  IPA[vəˈdʒɪnɪə]
 2. proper noun

  • 1. 弗吉尼亞州

  • 2. Virginia tobacco

  • n. noun

   五葉地錦
  • proper noun

   西弗吉尼亞州
  • n. noun

   弗吉尼亞煙草
  • 西維吉尼亞
  • 東倒西歪,蹣跚而行
  • 東倒西歪,蹣跚而行
 1. 7 results